Subsidie

 1. Per 1 januari wijzigt de subsidieregeling op warmtepompen en zonneboilers

  Onlangs is er door het Ministerie van EZK besloten om per 1 januari 2024 warmtepompen met een energie label A+ of lager uit de ISDE subsidieregeling te halen. Wegens de wijziging van de EU regulering 2017/1369 was het EZK hiertoe genoodzaakt, dan wel verplicht. Onlangs heeft de RVO dit bekend gemaakt via een rechtstreeks bericht aan de bij hun bekende leveranciers, inclusief een mededeling over desbetreffende warmtepompen.

   Energie efficiënte warmtepompen

  Warmtepompen m

  Lees meer »
 2. Subsidie op thuisbatterijen

  Met een thuisbatterij is het mogelijk om opgewekte stroom op te slaan en dit op een later moment te gebruiken. Omdat thuisbatterijen bijdragen aan verduurzaming is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Maar hoe zit dat nu precies en aan welke voorwaarden moet je voldoen? In dit blogbericht lees je alles over de subsidie op thuisbatterijen en aan welke voorwaarden je dient te voldoen.

  Lees meer »
 3. Verhoging op subsidies voor warmtepompen, zonneboilers en woningisolatie

  Zoals eind vorig jaar al was aangekondigd zouden de subsidies op duurzame verwarmingssystemen zoals warmtepompen en zonneboilers in 2022 verhogen. Dit met als reden om het proces te versnellen om de doelen op het gebied van verduurzamen te versnellen. Op deze manier wilt de overheid de consument stimuleren om van het gas af te gaan en over te stappen op een duurzame manier van verwarmen.

  Sinds begin januari heeft het RVO de subsidiebedragen op warmtepompen  bekend gemaakt. De subsidie op

  Lees meer »
 4. Aanpassing subsidieregeling voor warmtepompen, consument wordt gecompenseerd

  Komend jaar zullen warmtepompen zoals onder andere hybride warmtepompen en hoge temperatuur warmtepompen flink meer gesubsidieerd worden. Binnen het kabinet wordt gesproken o

  Lees meer »
 5. Wijzinging subsidie aanvraag

  Subsidie aanvraag per 1-1-2020

  Zoals u wellicht al heeft vernomen is sinds 1 januari 2020 de subsidie op pellet kachels en biomassaketels vervallen. Toch zijn hier nog veel vragen en onduidelijkheden over. In dit bericht zal er worden uitgelegd hoe het nu precies in elkaar steekt.

  De volgende wijziging zijn per 1 januari opgenomen:

  • *Een verandering in het subsidiebedrag voor kleine warmtepompen ten behoeve van de verwarming van tapwater zoals warmtepompboilers
  Lees meer »
 6. Subsidie op houtvergassing ketels, pellet kachels en pellet ketels!

  Graag informeren wij u dat er subsidie zit op onze houtvergassing ketels en pellet kachels en ketels. Dit houdt in dat u bij aanschaf van uw duurzaam verwarming systeem subsidie van de overheid ontvangt. Hierdoor wordt de aanschaf van onze producten nog interessanter, niet alleen bespaart u op uw gaskosten maar ook ontvangt u geld terug in Nederland. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen provincies en gemeentes, dus of u nou in Noord-Brabant, Limburg, Groningen, Utrecht of een andere provincie

  Lees meer »
 7. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

  Goed nieuws! Er komt een duurzaamheid subsidie aan. Vanaf 4 januari is het mogelijk subsidie te krijgen over uw aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. Zo valt ook de Solarbayer houtvergasser, Ungaro pellet kachels en ketels en Janus pellet kachel onder deze subsidie. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

  Lees meer »
 8. Subsidie, ook in 2016: Asbest eraf, zonnepanelen erop

  Wist u dat er in Nederland nog 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak ligt? Dit is genoeg om de gemeente Utrecht te overkappen (ED, Ruud Spoor, 21-10-2015).  Om hier verandering in te brengen is er een subsidie in het leven geroepen. Deze subsidie geldt wanneer de Asbest eraf wordt gehaald en er zonnepanelen op het dak worden gelegd. Het goede nieuws is dat ook Zonneboilers onder deze subsidie vallen en dat de subsidie verlengd is in 2016.

  Met Zonneboilers, ook wel heat pipes, solar

  Lees meer »
 9. Subsidies voor bedrijven

  Subsidies voor bedrijven
  Wist u dat u als bedrijf in aanmerking kunt komen voor verschillende subsidie regelingen en aftrekposten? Deze kunnen oplopen van 35% tot en met 88%! Deze posten bestaan uit de EIA en de KIA

  Energie Investerings Aftrek (EIA)
  De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer

  Lees meer »