Anno 2023 is het verduurzamen van woningen populairder dan ooit. De stijgende energiekosten zijn voor veel consumenten een gegronde reden om naar alternatieve verwarmingsmethoden op zoek te gaan. Desondanks is het verduurzamen van uw huis geen goedkope operatie. Maar wist u dat u met het verduurzamen van uw woning recht heeft op diverse subsidies waaronder de ISDE-subsidie? In dit artikel leggen we u uit wat de ISDE-subsidie is, waarop u recht heeft en voor welke verduurzamingen dit betrekking heeft.

De geschiedenis van de ISDE-subsidie

De geschiedenis van de ISDE-subsidie begon in 2016, toen de regeling werd ingevoerd door het ministerie van Economische Zaken. De subsidie was bedoeld voor particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties die wilden investeren in duurzame energie en energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen.

De ISDE-subsidie werd in de jaren na de introductie meerdere keren aangepast en uitgebreid. Zo werd de regeling in 2018 uitgebreid met een subsidie voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. In de jaren daarna werd de ISDE-subsidie steeds verder uitgebreid en aangepast, onder meer om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Zo werd in 2019 de subsidie voor zonneboilers verhoogd, en werd in 2020 de regeling uitgebreid met een subsidie voor de aanschaf van een warmtenet-aansluiting.

De ISDE-subsidie heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan een flinke groei van het aantal duurzame energie-installaties in Nederland. Zo werden er in 2020 ruim 53.000 aanvragen voor de subsidie ingediend, met een totaalbudget van 164 miljoen euro.

Wat is de ISDE-subsidie?

De ISDE-subsidie staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en heeft als doel om de productie van duurzame energie in Nederland te stimuleren. Deze subsidie wordt verstrekt door de Rijksoverheid en is bedoeld voor particulieren en bedrijven die investeren in duurzame energiebronnen, zoals zonneboilers en warmtepompen.

Met de ISDE-subsidie wil de overheid het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en de CO2-uitstoot verminderen. De subsidie dekt een deel van de investeringskosten en is afhankelijk van het type apparaat en de hoeveelheid energie die hiermee bespaard wordt. De hoogte van de subsidie kan per jaar verschillen en wordt jaarlijks vastgesteld.

Om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden en moeten de investeringen voldoen aan specifieke technische eisen. Meer informatie over de ISDE-subsidie en de voorwaarden vind je op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Zonnepanelen isde subsidie

Voor wie is ISDE-subsidie?

De ISDE-subsidie is bedoeld voor particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties die investeren in duurzame energie. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp, een zonneboiler, een biomassaketel of een pelletkachel. Het doel van de ISDE-subsidie is om de overgang naar duurzame energie te versnellen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Hoe vaak ISDE-subsidie aanvragen?

U kan de ISDE-subsidie één keer per aanvraag aanvragen. Dit betekent dat u voor elke investering afzonderlijk een nieuwe subsidieaanvraag moet indienen. Ook geldt er een maximumbedrag per investering waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Dit bedrag verschilt per type installatie en is te vinden in de lijst met apparaten en bedragen op de website van de RVO.

Hoeveel bedraagt de ISDE-subsidie in 2023?

De hoogte van de ISDE-subsidie kan jaarlijks veranderen en wordt vastgesteld door de Nederlandse overheid. Het is daarom raadzaam om de website van het RVO te raadplegen voor de meest recente informatie over de ISDE-subsidie en eventuele updates voor 2023. Het verschilt namelijk per aanvraag, type installatie en soort apparaat op welk bedrag u recht heeft.

Wanneer ISDE-subsidie aanvragen?

De ISDE-subsidie kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd, zolang er nog budget beschikbaar is. Het is echter wel verstandig om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen, omdat de subsidie wordt toegekend op basis van 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.

Het is belangrijk om te weten dat de apparaten waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoen aan de vereiste technische specificaties en moeten ze na de installatie nog minimaal 1 jaar in gebruik blijven.

Kortom, als u van plan bent om te investeren in duurzame energie en gebruik wil maken van de ISDE-subsidie, is het verstandig om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

Isolatiemaatregelen ISDE-subsidie

Voor isolatiemaatregelen geldt dat er subsidiebedragen per vierkante meter beschikbaar zijn. Tot en met 2024 dekt de subsidie +- 30% van de gemiddelde kosten. Let op: per maatregel kan je slechts één keer subsidie aanvragen.

Voor de onderstaande isolatiemaatregelen heeft u recht op subsidie:

  • Dakisolatie (minimaal 20 m2)
  • Zolderisolatie (minimaal 20 m2)
  • Vloerisolatie (minimaal 20 m2)
  • Gevelisolatie (minimaal 10 m2)
  • Spouwmuurisolatie (minimaal 10 m2)
  • HR++-glas (minimaal 8 m2)
  • Triple glas (minimaal 8 m2)

Voor HR++- en triple glas geldt dat dit gecombineerd kan worden met isolerende deuren en kozijnen.