Subsidies voor bedrijven

Subsidies voor bedrijven
Wist u dat u als bedrijf in aanmerking kunt komen voor verschillende subsidie regelingen en aftrekposten? Deze kunnen oplopen van 35% tot en met 88%! Deze posten bestaan uit de EIA en de KIA

Energie Investerings Aftrek (EIA)
De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hoe komt u in aanmerking?
Als ondernemer kunt u profiteren van de EIA wanneer u aan enkele voorwaarden voldoet. U bent in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en drijft voor eigen rekening een onderneming.

Hoeveel EIA kunt u krijgen?
Via de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. De eco2all zonneboilers en houtvergassers voldoen aan de eisen voor de energie investeringsaftrek en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek U kunt meer informatie vinden op: www.agentschapnl.nl

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Als u in 2010 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Hoeveel KIA kunt u krijgen?
Via de KIA kunt u 28% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Dit geldt voor investeringen van € 2.201,00 t/m € 54.000,00 Daarboven gelden andere percentages. U kunt meer gedetailleerde informatie vinden op: Belastingdienst Ondernemen Investeringen

Beide regelingen EIA en KIA kunnen gestapeld worden, dus beiden worden toegepast voor één en dezelfde investering!