Van de huidige warmtepompeigenaren die in 2022 & 2023 een warmtepomp heeft laten plaatsen, geeft 95% aan hier zeer tevreden over te zijn. Zij zouden een warmtepomp dan ook aanraden aan degene die nog zouden twijfelen. Dit blijkt uit een recent gehouden enquête. In 2021 werd al eerder een dergelijke enquête afgenomen, waaruit bleek dat 7 op de 10 van de warmtepomp eigenaren tevreden was. Dit betreft nu dus 95% van de warmtepompeigenaren.

Ruim de helft deed vooronderzoek voor a

Lees meer »