Maandelijkse Archieven: Januari 2021

 1. Niet langer een flinke boete bij het afsluiten van gas in uw woning

  Voor mensen met een woning die nog een gas aansluiting hebben, hoeven niet langer een “afsluitboete” van honderden euro’s te betalen. Eerder werd er door de rechter al geoordeeld dat woningeigenaren in verschillende zaken niet verantwoordelijk gehouden hoefde te worden voor bepaalde kosten. Echter ontstonden hier wat onduidelijkheden over, maar door deze “afsluitboete” op te heffen, hopen ze onduidelijkheden weg te nemen.

  De kosten voor het afsluiten van de gasaansluiting kan al snel oplo

  Lees meer »
 2. Verlenging van subsidie op zonneboilers en solar energie

  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie via de subsidie regeling ISDE waaraan zonnepanelen, zonneboilers, warmtenetten en isolatiemaatregelen moeten voldoen in 2021, zijn gepubliceerd door de regering.

  In december 2019 nam de Tweede Kamer een amendement van het CDA aan. Hierin werd het budget van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) met 100 miljoen verruimd voor zonneboilers en warmtepompen voor de periode 2020 tot 2022.

  Lees meer »