De gestelde geluidseisen door de overheid met betrekking tot warmtepompen en airco’s kreeg flink wat kritiek. Ondanks de bezwaren worden er bijna geen wijzigingen doorgevoerd  door de overheid. Een van de aanpassingen is dat er een methode is vastgesteld voor het meten van het geluid op de erfgrens.

In juni van dit jaar heeft de overheid de nieuwe geluidseisen met betrekking tot warmtepompen en airco’s toegevoegd aan het Bouwbesluit. Deze gestelde eisen zullen met ingang van 1 januari 2021 gehanteerd worden. Bij de nieuwe eisen komt het er op neer dat de buitenunits van warmtepompen en airco installaties overdag op de perceelgrens niet boven de 45 dB en ’s avonds en ’s nachts niet boven de 40 dB komen. Dit is een wijziging op de huidige eisen die uitging van een maximale geluidsniveau van 40 dB over 24 uur.

Het maximale geluidsniveau van maximaal 40 dB blijft de basis. Tussen 07:00 en 19:00 ligt deze norm iets hoger, zoals aangegeven de maximaal gestelde 45 dB, mits de warmtepomp over een nachtstand beschikt. Deze nachtstand moet zorgen dat het geluidsniveau tussen een periode van 19:00 tot 07:00 niet boven de grens van 40 dB komt op de perceelgrens. Wanneer er klachten zijn van omwonende wordt het geluidsniveau gemeten op de erfgrens. Hiervoor is door het ministerie een methode vast gesteld. Hiervoor zal de warmtepomp op maximaal vermogen moeten draaien. Dit wordt gedaan door de thermostaat 5 graden omhoog te zetten. Om deze temperatuursverhoging bij te trekken, zal de warmtepomp op maximaal vermogen gaan draaien. Op dit moment zal er worden gemeten.

Toelaatbare geluidsvermogen voor de warmtepomp

Natuurlijk moeten klachten over een warmtepomp worden voorkomen. Daarom is het belangrijk dat er van te voren al bekend is wat het geluidsniveau zal zijn op de perceelgrens. Speciaal hiervoor is er een rekentool ontwikkeld. Daarmee wordt op een eenvoudige manier het maximaal toelaatbare geluidsniveau bepaald van de buitenunit. Natuurlijk is het van belang dat van te voren de plek waar de warmtepomp wordt geplaatst bekend is. Hierbij wordt rekening gehouden met de afstand tot de perceel grens. Het maximale vermogen van de warmtepomp is het geluidsniveau dat wordt gebruikt als de basis. Dit is aan de fabrikant om dit duidelijk te documenteren.

Bij grote huizen met grote tuinen zal het geluidsniveau van de buiten unit niet heel erg meespelen. Echter geld dit wel voor rijtjeswoningen. En deze zijn er in Nederland genoeg. Daarom is het van belang dat in deze woonwijken rekening wordt gehouden met de omwonende. Eco2all voert het merk Thermics voor de warmtepompen. De lucht water warmtepompen van Thermics zijn hier geheel op voorbereid. Wat doet Thermics dan precies? Alle onderdelen in de lucht water warmtepompen van Thermics worden over gedimensioneerd. Dit betekend dus eigenlijk dat alle onderdelen in de warmtepomp groter zijn dan het maximale vermogen van de warmtepomp. Op deze manier hoeft de warmtepomp nooit op maximaal vermogen te draaien, maar kan hij de woning op bijvoorbeeld 60% al makkelijk verwarmen. Op deze manier hoeven de onderdelen in de warmtepomp een stuk minder hard te draaien, waardoor ze dus ook minder geluid zullen produceren.

Daarnaast is de compressor in de warmtepomp nog eens extra geïsoleerd. Om de compressor zit een extra omkasting, wat het geluidsniveau van de warmtepomp ten goede komt. Deze zorgt er voor dat de hoge tonen worden geneutraliseerd.

Heeft u vragen over de Thermics warmtepompen of wilt u graag meer weten, neem dan contact op via info@eco2all.nl of bel 0499 – 378 308.