Een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen is sinds kort gepresenteerd door het kabinet. Dit pakket houdt in dat er €9,3 miljard beschikbaar wordt gesteld voor de gebouwde omgeving en nog eens 0,2 miljard voor bio based bouwen. Hiermee wilt het kabinet er voor zorgen dat in 2030 miljoenen woningen en gebouwen zijn verduurzaamd. Met deze reden worden vanaf 2026 de eisen van de efficiëntie van verwarmingsinstallaties verscherpt. De (hybride) warmtepomp wordt in dat geval de norm voor het verwarmen van woningen, winkels en kantoren. Op deze manier wordt er een nieuwe impuls gegeven aan de verduurzaming van woningen en gebouwen en vermindert daarmee het gebruik van aardgas. Hiermee wordt de technische ontwikkeling van de warmtepomp gestimuleerd waardoor de productie hiervan zal stijgen, wat weer lagere prijzen van de warmtepomp betekent. In dit geval wordt het financieel een stuk aantrekkelijker om over te gaan op een alternatief van de gasketel. Op dit moment is de gemiddelde terug verdientijd op een warmtepomp 7 jaar. Daarnaast is dit terug te zien in een structureel lagere energierekening.

Wat is de reden van een minimumstandaard?

Door de minimumstandaard wordt de er gewerkt aan het stap voor stap verminderen van het gebruik van aardgas. In combinatie met goede isolatie is dit een stap naar het behalen van de klimaatdoelen. Zodra de gasketel vervangen dient te worden gaat de minimumnorm gelden. Hierdoor blijven de kosten en het extra werk wat dit met zich meeneemt beperkt. Voor veel woningen is de hybride warmtepomp in dat geval de interessantste keuze. Echter zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een full electric warmtepomp, waarmee u, afhankelijk van een aantal factoren, volledig van het gas zou kunnen gaan.

Door deze manier van normeren worden mensen geïnformeerd over welke stappen ze dienen te zetten om hun woning duurzamer te verwarmen. Voor de investering in een duurzaam verwarmingssysteem zijn er subsidies via het ISDE beschikbaar. Daarnaast wordt het door de normering overzichtelijker voor producten en kunnen zij al vroegtijdig inspringen op de toenemende vraag en kan de productiecapaciteit opgeschaald worden. Hierdoor kunnen tekorten zoals afgelopen jaar in het vervolg eerder opgevangen worden.

Uitzonderingen met betrekking tot plaatsing (hybride) warmtepomp

Een hybride warmtepomp verdient zich voor de meeste woningen binnen zeven jaar terug en wordt overstappen op een hybride warmtepomp dus verplicht. Echter kent deze nieuwe wet ook uitzonderingen. Denk daarbij aan situaties waar deze norm niet toepast kan worden, zoals vanwege geluidseisen, wanneer dit onevenredige kosten met zich mee brengt omdat er binnen een x aantal jaren wordt overgestapt op een warmtenet. Monumentale gebouwen worden daarnaast op dit moment ook nog uitgezonderd vanwege bepaalde vergunningen. Als laatste worden appartementencomplexen ook nog uitgezonderd van deze regel, vanwege het geluid en de plaatsing van het complete systeem.

Welke invloed heeft deze wet op het klimaat?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het TNO-opdracht gegeven voor het onderzoek naar welke impact de (hybride) warmtepomp wet heeft op het milieu. Denk hierbij aan zowel het materiaalgebruik als de energieprestaties. Hieruit kunnen zij concluderen dat een (hybride) warmtepomp systeem in een bestaande woning, met uitzonderingen daar gelaten, ten aller tijden beter is voor het milieu dan enkel de gasketel. Dit komt voornamelijk doordat de milieu-impact van materialen aanzienlijk kleiner is dan de impact van het energieverbruik. Natuurlijk wordt er dan afgevraagd hoeveel beter een (hybride) warmtepomp dan is. Echter is dit afhankelijk van een behoorlijk aantal factoren, waaronder, voor welke warmtepomp is er gekozen, welk koudemiddel heeft de warmtepomp en welke verhouding is er tussen grijze en groene stroom?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een (hybride) lucht water warmtepomp voor uw woonsituatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@eco2all.nl of bel 0499 378 308 voor meer informatie.