Van vele kanten wordt de vraag gesteld of je een lucht water warmtepomp wel of niet combineren met een buffervat. Maar wat is nu het antwoord op die vraag? Daarover wordt in dit artikel duidelijke uitleg over gegeven.

Het rendement, ook wel COP en daarmee ook het vermogen van een lucht water warmtepomp loopt bij hogere buitentemperaturen in zeker maten behoorlijk op. Vandaar dat lucht water warmtepompen worden uitgerust met een inverter. Deze maken het mogelijk om de warmtepomp terug te laten moduleren. Echter bestaat de kans dat in het voor- en najaar het vermogen te hoog is vanwege een lagere warmtevraag, waardoor de watertemperatuur omhoog gaat en dit als gevolg heeft dat de warmtepomp snel uitschakelt. De oorzaak hiervan is dat de meeste traditionele vloerverwarmingssystemen zijn uitgevoerd met een autonome thermostatische regeling. Als gevolg moet de warmtepomp bij warmtevraag of een te lage temperatuur telkens opnieuw opstarten, wat een hoger verbruik ten gevolge heeft. Het risico is des te hoger bij de combinatie met een na-regeling. Hierbij krijgt elke ruimte een eigen thermostaat die de vloerverwarmingsgroepen in elke ruimte kan afsluiten.

Een warmtepomp in combinatie met een buffervat zorgt voor rust in het systeem

Wanneer de bewoner de thermostaten van de slaapkamers omlaag zetten, dan zijn ongeveer de helft van alle groepen gesloten. Wanneer er een buffervat in het systeem wordt toegevoegd, kan de lucht water warmtepomp zijn warmte makkelijk kwijt. Op deze manier “creëer je rust in het systeem” waardoor de warmtepomp rustig kan blijven werken. Door de rust die je in je systeem creëert, verhoog je het COP.

Elke keer wanneer de compressor aan gaat, verbruikt hij bij het opstarten telkens stroom. Hoe vaker deze aanspringt, des te lager wordt de COP. Daarnaast komt een rustig werkend systeem de levensduur van je compressor ten goede. Ook hoor je vaak dat een buffervat wordt aangeraden vanwege de ontdooicyclus van de lucht water warmtepomp.

Buffervat

Een warmtepompsysteem met buffervat vraagt om een extra circulatiepomp

Door te kiezen voor een buffervat in een warmtepomp systeem is er wel een extra circulatiepomp nodig in het systeem om heft afgiftesysteem te voeden. Deze circulatiepomp draait dag en nacht. Hierdoor verbruikt een warmtepompsysteem i.c.m. een buffervat meer energie. Op jaarbasis is dit verbruik echter te verwaarlozen. Daarnaast staat het energieverbruik van een extra circulatiepomp niet in contrast met de energiebesparing dankzij de hogere COP in een warmtepomp-buffervat systeem.

Hoe groot moet een buffervat zijn in combinatie met een warmtepomp?

Zoals hierboven al uitgelegd is een buffervat geen must in een warmtepomp systeem. Echter zorgt deze zoals gezegd wel voor een stuk meer rust in het systeem, omdat de warmtepomp rustig kan blijven werken in combinatie met een buffervat. Dit in tegenstelling in een warmtepomp systeem zonder buffervat, waarbij de warmtepomp dus telkens aan en uit gaat en dit dus invloed heeft op de SCOP.

Maar hoe groot dient het buffervat in een warmtepomp systeem dan precies te zijn? Er zijn een aantal mogelijkheden. Laten we beginnen met een woning die verwarmd wordt door enkel een warmtepomp. Om dit systeem zo rustig mogelijk te laten werken, zal er dus een buffervat toegevoegd kunnen worden aan het systeem. Voor grootte dit buffervat is er een vuistregel. Dit is natuurlijk een gemiddelde berekening. De vuistregel luidt als volgt: per kW vermogen van de warmtepomp, dient er plus minus 20 liter water achter te staan. Dat wilt dus zeggen, bij een warmtepomp van 8kW dient een buffervat van ongeveer 160 liter te komen om de warmtepomp optimaal te laten werken. Bij een 12 kW warmtepomp kun je het sommetje dus zelf al maken: 12 kW x 20 liter = 240 liter buffer.

Daarnaast heb je natuurlijk nog een andere situatie. Een woning die wordt verwarmd door middel van een CV-haard en een warmtepomp. Hoe groot dient dit buffervat dan te zijn? In dit geval wordt er dan niet meer gekeken naar het vermogen van de warmtepomp, maar naar het vermogen van de CV-haard. Ook hier is een vuistregel voor, per kW vermogen van de CV-haard dient er ongeveer 60 liter water achter te staan. De vraag komt misschien wel bij u op of de buffer dan niet veel te groot is voor de warmtepomp. Dit is niet het geval. In zo’n situatie hoeft de warmtepomp niet te werken zolang de CV-haard brand. Wanneer deze niet brand zal de warmtepomp het overnemen zodra er warmtevraag is vanuit de woning.

Heeft u vragen over het een lucht water warmtepompsysteem in combinatie met een buffervat, of vragen overlucht water warmtepompen of buffervaten in het algemeen? Neem dan contact met ons op via info@eco2all.nl of bel +31 (0)499 378 308

Vraag offerte aan