PV panelen

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse ‘Photo-Voltaic’) is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m². Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.
De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen.
Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekking in de ruimtevaart.


PV-panelen via Eco2all?

Op het moment heeft Eco2all geen eigen PV-panelen in het assortiment. Dit omdat dit buiten onze expertise ligt en wij ons focussen op de duurzame verwarming. Indien u interesse heeft in het totale pakket (zowel duurzaam verwarmen als zelf opwekking van elektriciteit) dan kunnen wij u hierin wel adviseren en door verwijzen naar een partij waar wij mee samen werken.

Lees meer
Geen producten gevonden voor deze selectie.